GSM/GSHM MASSAGE

Behandlingen bygger på tre grundprinciper som alla är viktiga för ett fullgott resultat:
1. Först och främst krävs en provokation av muskeln för en ökad genomblödning i vävnaden.
2. Därefter utförs en selektiv töjning av muskelns alla delar för att normalisera muskelns rörelseomfång.
3. Slutligen dräneras muskeln för att hjälpa kroppen att ta hand om vätska och slaggprodukter som frigjorts vid massagen.

Den djupgående behandlingen gör att kroppens funktioner snabbt kommer igång vilket innebär att blodcirkulationen ökar och blodet kan föra med sig näring och syre till kroppens alla celler. Lymfsystemets cirkulation ökar vilket gör att slaggprodukter, vätska och mjölksyra som ansamlats i vävnaden kan tas om hand av kroppen. Muskler och senor stärks och blir mer elastiska. Förutsättningarna för att minimera framtida skador ökar.

KONTAKTA MIG

Har du några frågor eller funderingar? Kontakta mig.