MEDICINSK LASER

Medicinsk laserbehandling är en beprövad behandlingsmetod som använts sedan 1960-talet. Det finns stora fördelar med behandlingen och den har inga biverkningar. Behandling utförs där smärtan finns. Laserbehandling är en smärtfri och riskfri behandlingsmetod. För bästa resultat rekommenderas behandling vid flera tillfällen.

Till skillnad från allt annat ljus så är laserljusets egenskaper unika. Dessa unika egenskaper har visat sig ha positiva effekter på celler och vävnader. Över 40 års forskning visar att rätt typ av laserljus av rimlig styrka och dos påverkar läkning och smärta. När laserljus används för att minska smärta, inflammationer och främja läkning kallas det medicinsk laserbehandling. Internationellt kallas denna behandlingsmetod oftast för Low Level Laser Therapy (LLLT)..

KONTAKTA MIG

Har du några frågor eller funderingar? Kontakta mig.