ELEKTROTERAPI

Elektriska impulser verkar via ledande plattor/elektroder som appliceras direkt på huden. Impulserna leder till korta muskelsammandragningar i det område som behandlas. Cirkulationen ökar och musklerna arbetar utan att belasta en skadad led. Elektroder fästs på huden, över eller i närheten av det område där hunden eller katten är påverkad. Elektroderna ansluts till en batteridriven kraftkälla som ger ifrån sig elektriska impulser. Under behandlingen kan djuret känna muskelryckningar och att det pirrar i huden under elektroderna.

TENS används vid både akuta och långvariga smärttillstånd, oavsett om smärtan har sitt ursprung i leder, skelett, muskler, hud, inre organ eller i nervsystemet. TENS kan också användas vid muskelspänningar. Behandlingsmetoden har visat sig kunna ge smärtlindring och troligen förbättrad sårläkning vid vissa cirkulationsrubbningar genom att öka blodcirkulationen.

KONTAKTA MIG

Har du några frågor eller funderingar? Kontakta mig.